Nazaretanki

Obecnie pracujemy na 5 kontynentach, w 13 krajach:
Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael, Ghana.

Kim są Nazaretanki?

nazaretanki

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, czyli Nazaretanki to międzynarodowe zgromadzenie apostolskie, którego misją w Kościele jest modlitwa i posługa na rzecz rodziny.

Obecnie pracujemy na 5 kontynentach, w 13 krajach – Polska, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia, Izrael, Ghana.

Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności z Kościołem i w Kościele. Obejmują one: duszpasterstwo rodzin, nauczanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych, pomoc samotnym matkom oraz chorym i osobom w podeszłym wieku. Podejmujemy również inne prace w odpowiedzi na aktualne potrzeby Kościoła.

Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Historia bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny

Bł. Męczennice z Nowogródka

Siostrą Stella i Jej Dziesięć Towarzyszek, to nazaretanki z Nowogródka. Rozstrzelane przez Niemców, a następnie beatyfikowane

S. Małgorzata Banaś

Historia Siostry – Stróża Tabernakulum, duchowej męczenniczki, opiekunki Nowogródka i Fary podczas komunizmu

Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

franciszka

Franciszka Siedliska urodziła się 12 listopada 1842r. w Roszkowej Woli, niedaleko Warszawy. Przyszła na świat w zamożnej rodzinie Adolfa i Cecylii Siedliskich.

W trakcie swych wieloletnich podróży po Europie w celach zdrowotnych, Franciszka poszukiwała instytutu zakonnego, do którego mogłaby wstąpić. W końcu odczytała Boże zaproszenie do utworzenia nowego zgromadzenia. Pomimo licznych prób i duchowych cierpień, których doświadczyła, w 1873 roku Ojciec święty Pius IX pobłogosławił rozwój jej zgromadzenia. Pierwszą wspólnotę Franciszka założyła w Rzymie, by w ten sposób podkreślić swe oddanie Kościołowi oraz wyrazić pragnienie przekroczenia wszelkich granic etnicznych. Chciała bowiem nieść miłość Chrystusa wszystkim i każdemu z osobna.

Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zmarła w Rzymie 21 listopada 1902. 
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Franciszkę Siedliską w Rzymie 23 kwietnia 1989r. 

Liturgiczne wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza przypada w Polsce 25 listopada.

Bł. Męczennice z Nowogródka

World Wide Nazareth SJF 156

Siostra Stella i Jej Dziesięć Towarzyszek, to nazaretanki z Nowogródka (obecnie na terenie Białorusi). Wiodły tam proste, przepełnione wiarą i oddaniem życie, służąc mieszkańcom Nowogródka. 

Historia Sióstr rozpoczyna się 4 września 1929 roku, kiedy dwie pierwsze nazaretanki przybyły do Nowogródka. Kilka osób pomogło im w znalezieniu domu i wkrótce dołączyło do nich więcej sióstr. Mieszkańcy miasta niezbyt chętnie przyjęli siostry, zaczęto nawet rozważać wycofanie sióstr z Nowogródka. Biskup Zygmunt Łoziński, który sprowadził siostry, prosił: „Nowogródka nie opuszczać, na stanowisku trwać. Taka jest wola Boża i moja!”. Przełożona Generalna, Matka Lauretta Lubowidzka była równie stanowcza w swojej odpowiedzi: „Zdecydowanie trwać na stanowisku – ustąpić nie wolno, tu chodzi o Dom Chrystusa Króla. On ma zwyciężyć. O Jego Królestwo walczyć nam trzeba, nieustraszenie przetrwać wszystkie trudności, bo wielkie rzeczy tam się dokonają”. W posłuszeństwie siostry pozostały w Nowogródku i wkrótce dojechało jeszcze kilka nowych sióstr. 

Cierpliwie i z miłością siostry te wychodziły naprzeciw Nowogrodzianom. Rozpoczęły od prowadzenia dla dziewcząt zajęć nauki szycia. Wkrótce zaczęły uczyć religii i udzielać korepetycji z francuskiego. Stopniowo mieszkańcy zaakceptowali i pokochali siostry. Nazaretanki zajmowały się również kościołem parafialnym nazywanym Farą. Przez wiele lat życie w Nowogródku płynęło spokojnie. Ludzie różnych wyznań mieszkali obok siebie nie stwarzając żadnych trudności. Fara stała się miejscem, w którym mieszkańcy zbierali się na gorliwą modlitwę i spotkania. Życie sióstr skupiało się wokół modlitwy, troski o Kościół, nauczania religii i prowadzenia szkoły dla tamtejszych dzieci, oraz na radosnym przeżywaniu życia wspólnotowego. Druga wojna światowa wszystko zmieniła.

Nowogródek był najpierw pod okupacją radziecką, a następnie niemiecką. Podczas pierwszej okupacji odebrano siostrom szkołę, zniknęły habity. Siostry zostały zmuszone do opuszczenia klasztoru i zamieszkania w domach parafian. Spotykały się razem jedynie na Mszy Świętej i nabożeństwach w Farze. Po dwóch latach Nowogródek przeszedł pod okupację niemiecką. Siostry wróciły do klasztoru i włożyły habitów. Podejmowały w tym czasie różnego rodzaju prace pozwalające im się utrzymać. 

W klasztorze latem 1943 roku mieszkało dwanaście sióstr. Niemcy stawali się coraz bardziej okrutni wobec mieszkańców Nowogródka. Żydzi zostali zebrani i rozstrzelani na miejscu; zamordowano kapłanów z okolic; 120 osób, głównie ojców i innych członków polskich rodzin przetrzymywano w więzieniu od 17 do 19 lipca 1943 roku. Kobiety przyszły do sióstr, błagając, by modliły się o uwolnienie ich bliskich. Siostry modliły się, aby, jeśli potrzebna jest ofiara, Bóg przyjął raczej ich, a mężczyźni, by powrócili do Nowogródka. W niedzielę, 1 sierpnia 1943, po spędzeniu nocy w piwnicy komisariatu, Siostry Stella Mardosewicz, Imelda Żak, Kanizja Mackiewicz, Rajmunda Kukołowicz, Daniela Jóźwik, Kanuta Chrobot, Sergia Rapiej, Gwidona Cierpka, Felicyta Borowik, Heliodora Matuszewska, i Boromea Narmontowicz zostały wywiezione do pobliskiego lasu znajdującego się kilka kilometrów od miasta. Tam Je rozstrzelano i wrzucono do wspólnego grobu. Bóg przyjął ich ofiarę – mężczyźni ocaleli.

Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował s. Stellę i Jej Towarzyszki w Rzymie 5 marca 2000r.

Liturgiczne wspomnienie Męczennic przypada 4 września.

S. Małgorzata Banaś

S.Malgorzata - portret

Służebnica Boża s. Maria Małgorzata (Ludwika Banaś) urodzona w Kleczy Dolnej k. Wadowic. Dnia 15 lutego 1917 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W roku 1934 została skierowana do domu w Nowogródku, gdzie w czasie wojny pracowała w miejscowym szpitalu.

31 lipca 1943 roku Gestapo wydało rozkaz, by siostra Stella i pozostałe siostry stawiły się na komisariacie. W drodze na posterunek spotkały dwunastą siostrę ze wspólnoty, siostrę Małgorzatę wracającą z dyżuru w szpitalu – miała więc na sobie świeckie ubranie. Siostra Stella powiedziała jej, by poszła do domu i zaopiekowała się księdzem i Farą. Siostra Małgorzata nigdy więcej nie zobaczyła już swoich sióstr.

 1 sierpnia 1943, jedenaście Sióstr zostało przewiezionych przez nazistów do pobliskiego lasu; tam Je rozstrzelano i wrzucono do wspólnego grobu. Po jakimś czasie siostra Małgorzata, z pomocą mieszkańców, odnalazła grób sióstr w lesie. Postanowiła zaopiekować się i chronić mogiłę aż do czasu, gdy będzie można przenieść ciała Sióstr do Fary, kościoła parafialnego, i dokonać pochówku na przykościelnym cmentarzu. Siostra nabrała przekonania, że jako jedyna ocalała, ma za zadanie opiekować się mieszkańcami Nowogródka i Farą.

Przez lata komunizmu, siostra Małgorzata mieszkała w malutkiej zakrystii kościoła farnego i kontynuowała przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych. Kiedy ksiądz, dla własnego bezpieczeństwa, musiał pozostawać w ukryciu, siostra Małgorzata troszczyła się o obecność Najświętszego Sakramentu w świątyni i pomagała ludziom podtrzymywać w nich ducha religijnego.

Mieszkańcy Nowogródka nazywali siostrę Małgorzatę Stróżem Tabernakulum.

Zmarła 26 kwietnia 1966 roku, a jej proces beatyfikacyjny, jako duchowej męczenniczki, rozpoczął się 19 lutego 2003 roku. Czekamy teraz na cud potrzebny do beatyfikacji.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Prowincja Krakowska

Copyright 2021 – Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny Prowincja Krakowska | Autor: Mateusz Sowa