Najświętsza Rodzino
(codzienna modlitwa za Rodziny w łączności ze Zgromadzeniem SNR)

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie.
Amen.

Koronka do Najświętszej Rodziny

Do odmawiania na różańcu

Znak Krzyża świętego
Ojcze nasz.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.

Na dużych paciorkach:
Najświętsza Rodzino, zamieszkaj między nami.

Na dziesiątkach:
Najświętsza Rodzino, wzywamy Twojej pomocy.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej

Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za Jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi.
Amen.

Litania do bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Kyrie elejson
Chryste elejson
Kyrie elejson

Ojcze Stworzycielu zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu zmiłuj się nad nami
Duchu Uświęcicielu zmiłuj się nad nami
Jezu Dobry Pasterzu zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Chrystusa módl się za nami
Królowo Rodzin módl się za nami
Święty Józefie, Opiekunie Jezusa módl się za nami
Najświętsza Rodzino z Nazaretu módl się za nami
Błogosławiona Mario Franciszko Siedliska módl się za nami
Chlubo ziemi mazowieckiej módl się za nami
Jaśniejąca darami natury i łaski módl się za nami
Wzorze doskonałej komunii z Jezusem módl się za nami
Idąca za Dobrym Pasterzem módl się za nami
Oddana Maryi módl się za nami
Jezusowi oddana na wieki módl się za nami
Zawierzycielko Opatrzności módl się za nami
Szukająca chwały Bożej módl się za nami
Poddana Bożej Woli módl się za nami
Wsłuchana w natchnienia Ducha módl się za nami
Przykładzie męstwa w przeciwnościach módl się za nami
Miłosierna wobec maluczkich módl się za nami
Wierna Córko Kościoła módl się za nami
Założycielko i Matko Zgromadzenia módl się za nami
Szafarko życiodajnego słowa módl się za nami
Ukryta w cieniu Jezusa módl się za nami
Tarczo modlitwy za papieży módl się za nami
Lampo opatrzona oliwą miłości i wiary módl się za nami
Apostołko Królestwa Bożej Miłości módl się za nami
Błogosławiony Darze Kościoła dla rodziny módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu, udziel nam tej łaski, abyśmy za Jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich powołania, dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twego Królestwa na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Sióstr Męczennic z Nowogródka
Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich. Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy … , abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami. Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci… Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej S. Małgorzaty Banaś
Miłosierny Boże, Twój Syn Jezus Chrystus z poddaniem i miłością przyjął Twoją wolę, a Jego śmierć stała się dla Kościoła źródłem nowego życia. Spraw łaskawie, aby Twoja służebnica, siostra Małgorzata, Nazaretanka z Nowogródka, która na wzór Jezusa przyjęła prześladowanie i przeciwności losu jako wezwanie do szczególnej służby Kościołowi, zaliczona została w poczet błogosławionych.  Niech świadectwo jej żywej wiary, męstwa i miłości bliźniego pociąga nas do wiernego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski … , o którą prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Prowincja Krakowska

Copyright 2021 – Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny Prowincja Krakowska | Autor: Mateusz Sowa