Szanowni Państwo, cieszymy się że korzystają Państwo z naszej strony internetowej. 

Odwiedzając naszą stronę internetową jesteście Państwo jej Użytkownikami. Chcemy aby ta strona służyła Wam jak najlepiej, a w szczególności, dokładamy najwyższych starań, by wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności, informuje, jak przetwarzamy dane osób odwiedzających stronę internetową (Użytkowników), znajdującą się pod adresem: https://www.snrnazaret.pl/, zwaną dalej „Stroną SNR” i/lub korzystających z formularza kontaktowego. 

Poprzez wejście na Stronę SNR i/lub podanie swoich danych osobowych w toku wypełniania formularza kontaktowego w zakładce: Kontakt, dokonują Państwo akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. 

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, tudzież dokonanie zapisu na wydarzenia organizowane przez SNR, takie jak rekolekcje czy też dni skupienia, lub inne podobne, tego typu formy działalności SNR, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), jak i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. 

Właścicielem Strony SNR i jednocześnie administratorem danych jest Stowarzyszanie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie, ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków, NIP: 6792527340, REGON: 006228572. 

I. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest wyłącznie Stowarzyszanie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie, ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków, NIP: 6792527340, REGON: 006228572 (Zwane dalej SNR).

II. Inspektor Danych Osobowych.
Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email: rodo.csfn@gmail.com. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I. 

III. Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje i pozostawia podczas przebywania w na stronie internetowej Stowarzyszania Najświętszej Rodziny, znajdującej się pod adresem https://www.snrnazaret.pl/ . Użytkownik strony może przygotować swoją przeglądarkę internetową do uniemożliwiania zapisywania plików cookies. Odpowiednią funkcję można znaleźć w opcjach ustawień przeglądarki internetowej. Przetwarzamy dane osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (Konsumenci), zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane jakie są zbierane to: nazwa lub imię i nazwisko, email, telefon. Dane osobowe przekazujecie nam Państwo dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Stronę SNR jest umożliwienie nam reakcji na informacje przesłane drogą mailową bądź przez formularz kontaktowy oraz upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników w celu realizacji przez nas, Państwa prawnie usprawiedliwionych celów, jak na przykład rejestracja na rekolekcje czy spotkanie modlitewne. Podczas korzystania ze Strony SNR, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie: https://snrnazaret.pl/kontakt 
Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na naszej Stronie SNR, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego na stronie: https://snrnazaret.pl/kontakt 
Dane osobowe Użytkowników nie są i nie będą wykorzystywane przez nas do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od nas lub osób trzecich drogą elektroniczną. Dane Użytkowników będą przechowywane przez rok od przesłania przez Użytkownika pytania poprzez formularz kontaktowy lub złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czego zawsze macie Państwo prawo. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, kurierowi, kierownikom ośrodków szkoleniowych, osobom odpowiedzialnym za organizacje spotkań modlitewnych lub rekolekcji. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez SNR jego danych osobowych, jest równoznaczne z usunięciem tychże danych, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych. 

IV. W jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Dane przekazywane przez Użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego znajdującego się tutaj https://snrnazaret.pl/kontakt/ będą przetwarzane przez nas, w celu zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz po to, aby odpowiedzieć Użytkownikowi na zadanie w formularzu pytanie, a także aby Użytkownik mógł dokonać zapisu na rekolekcje lub spotkanie modlitewne, takie jak rekolekcje czy też dni skupienia, lub inne podobne, tego typu formy działalności SNR. Pozyskane od Użytkowników adresy email wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania ważnych wiadomości związanych z działalnością Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, a w szczególności do informacji w sprawie rekolekcji czy spotkań modlitewnych. Strona SNR, używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Stronę SNR informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą stronę. Daje nam to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin naszej strony. Strona SNR wykorzystuje cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo z naszej strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony SNR, będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Strona SNR może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści. Na Stronie SNR możecie Państwo znaleźć linki i odnośniki do innych stron internetowych, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony SNR na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą. 

V. Jak długo przetwarzamy dane i jak je chronimy?
Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Strony SNR, a także formularza kontaktowego, mają jedynie osoby uprawnione przez SNR oraz osoby funkcyjne organizujące spotkania modlitewne takie jak rekolekcje czy też dni skupienia, lub inne podobne, tego typu formy działalności SNR. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, na podstawie umowy, lub zgody wyrażonej przez Użytkownika np. w związku z zapisami na rekolekcje lub spotkanie modlitewne. Każdy z Państwa, czyli Użytkownik, który pozostawił swoje dane, ma prawo do ich modyfikacji w każdej chwili. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania. Nie wykorzystujemy Państwa danych w celach marketingowych i nie profilujemy ich. Macie Państwo możliwość żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Adresy email, i inne dane np. podane w treści wiadomości mailowej, które pozyskaliśmy od Użytkowników usługi Kontakt, przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, aby to zrobić, prosimy o kontakt mailowy, listowny lub telefoniczny. 

VI. Czy profilujemy dane Użytkowników Strony SNR?
Nie prowadzimy takich działań na danych podanych i pozostawionych przez Użytkowników Strony SNR.

VII. Jakie prawa przysługują Użytkownikom Strony SNR?
Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników Strony SNR i nie robimy tego. Nie licząc ewentualnego pozostawienia korzystania z usługi Kontakt jedynym śladem, którym dysponujemy po odwiedzinach Użytkowników na naszej stronie internetowej, są anonimowe dane zebrane przez narzędzie Google Analytics. Są to statystyki użytkowania strony. Widzimy przybliżone dane dotyczące tego, skąd pochodzą nasi Użytkownicy, jak trafili do naszego serwisu, co oglądają i jak długo, w co klikają. Takie dane bardzo ułatwiają prowadzenie i poprawianie naszego serwisu internetowego. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na to, żeby jego odwiedziny naszej strony internetowej znalazły się w dostępnych dla nas anonimowych statystykach. W tym celu powinien zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej, przygotowany przez twórcę narzędzia Google Analytics. Taki dodatek można znaleźć pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy z Państwa, czyli Użytkownik, który pozostawił swoje dane, ma prawo do ich modyfikacji w każdej chwili. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania. Nie wykorzystujemy Państwa danych w celach marketingowych i nie profilujemy ich. 

VIII. Komu udostępniamy dane?
SNR przetwarza Państwa dane tylko po to, aby umożliwić Państwu udział w akcjach i spotkaniach organizowanych przez nas, jak na przykład spotkania rekolekcyjne czy modlitewne, tym samym zakres udostępnia Państwa danych jest ograniczony do tych właśnie czynności. Naszym głównym celem jest ułatwienie Państwu korzystania z różnych form aktywności Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom prowadzącym akcje marketingowe czy promocyjne ani jakimkolwiek innym, tego typu. 

IX. Zmiany Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności może ulec zmianie, a jeśli tak się stanie, to odpowiednia informacja pojawi się wówczas na Stronie SNR, z 7 dniowym wyprzedzeniem. W odniesieniu do już przekazanych danych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udostępnienia nam danych za pośrednictwem formularza kontaktowego , tudzież przy okazji korzystania ze Strony SNR, chyba, że Użytkownik wyrazi odrębnie zgodę na objęcie go nowymi postanowieniami Polityki Prywatności w odniesieniu do wszystkich jego danych przetwarzanych przez SNR. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@snrnazaret.pl 

Wersja 1.0. Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2021. 

Stowarzyszanie Najświętszej Rodziny przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

Prowincja Krakowska

Copyright 2021 – Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny Prowincja Krakowska | Autor: Mateusz Sowa