You are currently viewing Ojcowie w Piwnicznej

Ojcowie w Piwnicznej

Męskość, wolność i miłość

W dniach 11-13.03.2022 odbyło się w Piwnicznej spotkanie ojców ze wspólnot SNR. Małżonkowie, Karolina i Karol Fromont poprowadzili spotkanie weekendowe w temacie „Męskość, wolność i miłość” z wykorzystaniem klipów filmowych, a ks. Michał Siduniak poprowadził drogę krzyżową, głosił Słowo Boże i posługiwał sakramentalnie. 

Prowadzący poprzez głoszone konferencje zapraszali mężczyzn do refleksji na temat niewyczerpanego i jedynego źródła, jakim jest Miłość Ojca, ukazywali prawdę – jako drogę wolności oraz męskość – jako dar miłości. A jaki był odbiór tych refleksji przez uczestników niech zrelacjonuje wypowiedź jednego z ojców: „Rekolekcje były bardzo konkretne, przygotowane i przemyślane dla mężczyzn. O męskiej, pozytywnej agresji, która jest ogromną siłą do działania, o relacji małżonków i relacji z dziećmi. Przekaz w formie wideo jest bardzo interesujący i trafia do męskiego odbiorcy. Prowadzący nie tylko przekazali wiedzę, ale dali świadectwo swojego małżeństwa i swojego chrześcijańskiego życia głosząc Słowo, adorując, śpiewając i grając dla Jezusa. To wszystko razem jest autentyczne i przemawia.”

Grzegorz M.