You are currently viewing Wielkanoc 2022

Wielkanoc 2022

Wielkanoc 2022

Kochani Członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny,
Dzieci Nazaretu, Przyjaciele,
oraz Siostry posługujące przy SNR

Pokój Wam! (Łk 24,36)

W naszych sercach jest upragnione oczekiwanie na dar Zmartwychwstałego: na Pokój!
Tajemnica naszego zbawienia wypełnia się w sposób tak różny od tego co myślimy i wyobrażamy sobie. Popatrzmy na ręce i nogi Jezusa; dotknijmy Go
(por Łk 24,39). I choć tak mało rozumiemy, to wierzymy, że Jezus Zmartwychwstał, że obdarza nas życiem wiecznym, że wskazuje nam drogę pokoju poprzez przebaczenie: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34).
W Jezusie Zmartwychwstałym odnajdujemy cel naszego życia, znaczenie cierpienia, radości i pokoju. Niech ta Tajemnica czyni nas ludźmi nadziei,
pokoju, cierpliwości, miłości, tak byśmy całym naszym życiem głosili, że Jezus zwyciężył szatana, pokonał zło, że jest naszym Jedynym Panem. Alleluja!

z modlitwą i prośbą o nią,
w imieniu Matki Generalnej Angeli Marie Mazzeo
oraz Sióstr z Zarządu Generalnego
s. Speranza Grzebielec
(koordynatorka SNR)