You are currently viewing Weekend dla Mam w Piwnicznej

Weekend dla Mam w Piwnicznej

Tylko z Nim i dla Niego

W dniach 25-27 marca 2022 w uroczystość Zwiastowania Pańskiego odbył się w Piwnicznej -Zdrój Weekend dla Matek. Temat spotkania to:
„Kobiecość, wolność i miłość”. 
Nasze spotkanie rozpoczęłyśmy adoracją Najświętszego Sakramentu o godzinie 17:00 w piątek, zgodnie z zachętą Konferencji Episkopatu Polski.
O godzinie 19:00 przerwałyśmy adorację, by uczestniczyć w Eucharystii. Podczas mszy św. został odczytany Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy.
Następnie kontynuowałyśmy adoracje, która trwała do godziny 8:00 rano w sobotę. Intencją całonocnej adoracji była potrzeba serca, by włączyć się w
„Adorację do Granic” z całym Kościołem, gdy Papież Franciszek, w łączności z biskupami całego świata, poświęca Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu
Maryi.
Po jutrzni i śniadaniu uczestniczyłyśmy w konferencjach, które prowadzili małżonkowie Karolina i Karol Fromont. Prowadzący podejmowali
tematy dotyczące Miłości Boga Ojca, prawdy jako drogi do wolności, daru miłości jaką jest kobiecość oraz zwrócili uwagę na przeżywanie
codzienności w perspektywie wieczności. Kontynuacją tematyki konferencji było słowo Boże głoszone podczas Eucharystii przez ks. Waldemara SMA i ks. Łukasza SMA. Wiele uczestniczek skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Szczególnie wzruszająca była wieczorna, sobotnia adoracja
prowadzona przez małżonków Karolinę i Karola zakończona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Bardzo dobry czas ciszy
i uwielbienia Boga.
Nie sposób nie napisać także o tym, że pośród nas po raz pierwszy było dwoje dzieci. Pierwsze ukryte pod sercem Mamy – Klaudii, a drugie to
syn Sylwii – Michałek, karmiony jeszcze piersią. Cichutkie, bardzo pogodne dziecko, które swoją radością tworzyło cudowną atmosferę. Jego
gaworzenie podczas Mszy św. oraz cicha obecność dziecka pod sercem Klaudii, to bardzo wymowne doświadczenie w Dzień Świetności Życia.
Na spotkaniu była również obecna s. Teresa Hałat z Nowej Sarzyny, która służyła pomocą w zakrystii i towarzyszyła modlitwą i słuchaniem
kobiet potrzebujących rozmowy.

A czym były te rekolekcje dla samych kobiet?
Niektóre z nich napisały króciutko czym dla nich był ten czas:
„O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna …” Pnp 1,15
”Dla mnie to dobrze przeżyte rekolekcje i wiara w to, że są na świecie ludzie podobni do mnie, mający podobne problemy, przeżywający
zranienia, a jednak dalej dążący do celu. Cieszę się, że mogłam z Wami być i dzielić się swoimi przeżyciami, jak i przeżywać Wasze cierpienia. To był
dobry czas”. K.S.
„Mogłam być tylko z NIM i dla NIEGO bez rozpraszania się codzienną rzeczywistością”. D.M.
„Rekolekcje dla Matek były kojącą chwilą dla mojej duszy i zrozumieniem, że nawrócenie polega nie na skupianiu się na dobrych uczynkach, ale stawaniu się dzieckiem Bożym”. E.P.

„O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna …”.  Właśnie to zdanie, podczas sobotniej adoracji wybrzmiewało w sposób szczególny w głębi
duszy każdej kobiety uczestniczącej w tym spotkaniu. CHWAŁA PANU!!!

s. Elżbieta