You are currently viewing Spotkanie w SNR Gdynia

Spotkanie w SNR Gdynia

Drugie – w tym roku formacyjnym – spotkanie gdyńskiego SNR poprzedziła modlitwa w intencji pokoju na świecie, do której zachęcał papież Franciszek.
Siostra Katarzyna zaprosiła nas na adorację Najświętszego Sakramentu do domu Sióstr (na ul. Rtęciowej) i tam, w pięknej kaplicy prosiliśmy Pana Jezusa o Miłosierdzie i o dar pokoju dla świata.
Dwa dni później spotkaliśmy się w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej. Uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Różańcowym i we Mszy Świętej; a następnie wysłuchaliśmy konferencji o działaniu Ducha Świętego. Usłyszeliśmy świadectwa ingerencji Bożej w życiu zwykłych ludzi. Zostaliśmy zachęceni do spojrzenia na drugiego człowieka jakoby ,,przez” Ducha Świętego. Na koniec ks. Michał zaprosił nas do zapoznania się z działalnością Straży Honorowej NSPJ i zachęcał do praktykowania modlitwy wynagradzającej.
Już trzy dni później znowu się spotkaliśmy – tym razem online – na wspólnym Różańcu w intencji naszych ukochanych Sióstr Nazaretanek.
A po tygodniu nasza wspólnota obejrzała wspólnie film o Bożej Miłości czyli ,,Oblicze Jezusa” w GCF.
Nasuwa się myśl, iż takie bogactwo wydarzeń to niewątpliwie działanie Ducha Świętego.
Chwała Panu!

A teraz z niecierpliwością czekamy na ,,Weekend…” w Sobieszewie..