You are currently viewing Rok formacyjny 2023/2024

Rok formacyjny 2023/2024

ŻYĆ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

Od września rozpoczynamy nowy rok formacyjny, który będzie poświęcony Osobie Ducha Świętego.
Jan Paweł II w encyklice Dominum et vivificantem (O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) przypomina, że droga Kościoła przebiega przez serce człowieka, gdyż tam jest owo ukryte miejsce, w którym dokonuje się zbawcze spotkanie z Duchem Świętym, z Bogiem ukrytym. W sercu człowieka Duch Święty staje się źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Tam też doświadczamy Go jako Ducha Prawdy i jednocześnie jako Parakleta niosącego pocieszenie, będącego Rzecznikiem i Orędownikiem, który nie przestaje być Stróżem nadziei w sercu człowieka (por. DV, 67).
Charyzmatem Nazaretanek, a więc i rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Nasza bł. Matka Franciszka, była świadoma tej prawdy, że „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5) – a więc tylko Duch Święty może nam dać miłość. Duch Święty upodabnia nas do Syna Bożego. On też wzbudza w nas pragnienie miłości i zjednoczenia z Bogiem. On przeobraża nas wewnętrznie i uzdalnia do wypełnienia misji świadczenia o miłości Boga do człowieka (por. Droga Miłości, 41).
Zapraszamy do cyklu spotkań o tematyce związanej z Trzecią Osobą Trójcy Świętej podczas comiesięcznych skupień we wspólnotach lokalnych SNR.