You are currently viewing Rok formacyjny 2021/2022

Rok formacyjny 2021/2022

Rok formacyjny 2021/2022

„Włóżcie waszą rękę w dłoń Maryi i dajcie się Jej doprowadzić do Chrystusa”. /św. Matka Teresa z Kalkuty./
Temat roku formacyjnego 2021/2022 w SNR
„Z MARYJĄ NA DROGACH ŻYCIA RODZINNEGO”

Milczenie Maryi i Józefa jest przestrzenią, w której następuje wzajemne zrozumienie, zaufanie i może rozwijać się miłość. Oboje przeżywają ciszę nie jako mur odgradzający od współmałżonka, lecz jako przestrzeń wyjątkową, jako czas poświęcony na spotkanie z Bogiem. Nie obawiają się szukać zrozumienia własnej tajemnicy i tajemnicy drugiej osoby w Bogu. Relacja z Bogiem, relacja, którą możemy określić rzadkim w słowniku małżeńskim słowem „modlitwa”, jest fundamentem małżeńskiego zrozumienia (A. Fumagalli).
W rozpoczynającym się roku formacyjnym 2021/2022 serdecznie zapraszamy wszystkich uczestniczących w spotkaniach SNR na spędzenie czasu w zaciszu domku nazaretańskiego z Maryją. Będziemy uczyć się od Niej:
• wsłuchiwania w słowo Boże,
• obcowania z tajemnicą Boga,
• postawy wdzięczności za dar życia,
• uwielbienia Boga, który czyni nam wielkie rzeczy,
• wielkodusznej miłości,
• i zawierzania się Bogu przez Nią wciąż od nowa.
Rodzina nazaretańska uczy potrzeby ciszy i samotności. Można wręcz powiedzieć, że cisza jest „językiem Boga”. Przebywanie w ciszy przed Bogiem prowadzi do pełnej akceptacji siebie, do przyjęcia życia ze wszystkimi ograniczeniami, cierpieniami i ludzkimi zranieniami. Prowadzi do prawdziwej wspólnoty i przyjęcia z wdzięcznością daru drugiego człowieka. Prowadzi również do prawdziwego spotkania z Bogiem. Nie spotkamy Boga, jeśli będziemy ulegać pokusie ucieczki przed sobą, przed własnym niepokojem wewnętrznym, przed duchowymi pragnieniami. Człowiek, który boi się siebie, będzie również bał się stanąć w samotności przed Bogiem. (O. Stanisław Biel SJ)

Zapraszamy do wspólnej drogi z Maryją po ścieżkach naszego życia. Przejdźmy te drogę z Nią we wszystkich wydarzeniach, jakie nam podaruje ten rok.
                                                                                                                                                               s. Elżbieta wraz z Siostrami z SNR

*Obraz Maryi pochodzi ze strony: https://www.gloria.tv/post/7BD28p6bhSs3CdyPtmwzkULDL