You are currently viewing Październik w SNR Wrocław

Październik w SNR Wrocław

Dnia 8 października 2022 roku w Domu Sióstr Notre Dame we Wrocławiu miało miejsce kolejne już spotkanie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. O godzinie 15:00 zawierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu Stowarzyszenie oraz wszystkich naszych bliskich. Uczestniczyliśmy również w comiesięcznej Eucharystii celebrowanej przez ks. Janusza Kaliciaka Salwatorianina. Ksiądz Janusz w wygłoszonej homilii zwrócił nasze myśli ku postaci św. Józefa i podkreślił jak cenna jest jego pokora i cierpliwość, których to cech tak często brakuje w naszym codziennym życiu, co prowadzi niejednokrotnie do wkradającej się w nasze życie rutyny związanej z życiem chrześcijańskim. Wskazał na Oblubieńca Maryi, który posłuchał Boga i z pokorą poszedł za tym, do czego został wezwany. Ks. Janusz zachęcił zgromadzonych na Mszy św. do tego, by nasza religijność nie była jedynie „wykonaniem prawa”, ale by wiara przepełniona była miłością, a tym „cichym przywodzicielem do wiary” może być dla nas św. Józef z Nazaretu. Ważne, byśmy czynili to na chwałę Boga i pożytek ludzi. Celebrans przywołał również postać kardynała Mirosława Wilka, biskupa Pragi, który w czasach komunistycznych wykazywał się bohaterską postawą, świadczył z wielką odwagą o Bogu w czasach, w których chciano wyrwać wiarę z ludzkich serc.
Po Eucharystii skierowaliśmy nasze kroki do kawiarenki, aby w przerwie skorzystać z poczęstunku oraz porozmawiać.
Październikowa refleksja dotyczyła św. Józefa jako Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zostaliśmy zachęceni do naśladowania Go, czyli „dawania siebie” w życiu małżeńskim. Okazując bezinteresowną miłość do Matki Boga, pozostając w ukryciu i wyrażając zgodę na to, by poprzez Maryję wypełnił się plan Boga, jest on dla nas wzorem pokory i poddania się woli Bożej. S. Anita, podczas refleksji towarzyszącej spotkaniu, po raz kolejny zwróciła naszą uwagę na szczególną rolę tego świętego, który połączony węzłem małżeńskim z Maryją, w pełni uczestniczy w Jej wzniosłej godności i pełni niezastąpioną rolę w planie Bożym. Podkreśliła tym samym wagę małżeństwa, które w sposób naturalny domaga się wzajemnej wspólnoty wszystkich dóbr małżonków.
Dopełnieniem tego pięknego rozważania była projekcja filmu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia św. Józefa pt. „Józef z Nazaretu”.

Tekst: Weronika Darda
Zdjęcia: s. Anita Zajdel, Weronika Darda