You are currently viewing Marzec w SNR Wrocław

Marzec w SNR Wrocław

Minęło kolejne spotkanie w SNR Wrocław. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Świętą ofiarowując ją w intencjach naszych członków, sympatyków i ich rodzin. 
Tym razem Mszy Świętej przewodniczył znany wszystkim ze swoich głębokich rozważań Ks. Mirosław Drzewiecki. Ubogacił spotkanie piękną homilią, w której poruszył aktualne sprawy, kładąc głęboki nacisk na wiarę człowieka. Przytoczył przykład pewnego szwedzkiego lekarza, który w swej prostocie, czystości serca i miłosierdziu nie pobierał od biednych ludzi opłat za wizyty. Po jego śmierci, żona podała sprawę do sądu, aby odzyskać pieniądze. Jednak sędzia stwierdził jednoznacznie, że żaden sąd na ziemi ani żadna instytucja nie może wydać wyroku na miłosierdzie okazane drugiemu człowiekowi.
Po Mszy Świętej spotkaliśmy się w kawiarence. Były pyszne ciastka tortowe i cieplutka pachnąca kawa. Po sympatycznych rozmowach w naszym gronie, podjęliśmy kolejny etap naszego wzrostu duchowego przeżywając razem kolejne Stacje Drogi Krzyżowej naszego Pana Jezusa. Oczywiście pięknie ubogacił ją swoimi rozważaniami i głębokimi przemyśleniami nasz drogi kapłan ks. Mirosław.
Wpatrzeni w krzyż Jezusa mogliśmy po raz kolejny przeżyć te stacje w głębokim zaufaniu, oddając Jemu swe życie i powierzając losy całego świata w Jego Święte ręce.
I tak zakończyliśmy nasze spotkanie powierzając się Maryi i z radością oczekując na kolejne.

opracowała: Monika Nietreba