You are currently viewing 26 lutego w SNR Wrocław

26 lutego w SNR Wrocław

Kolejne spotkanie SNR Wrocław w dniu 26 lutego odbyło się jak zawsze w Domu Sióstr Notre Dame. Tematem przewodnim była: Maryja wychowawczyni Rodzin. Punktualnie o godz. 15.00 w tutejszej Kaplicy grupa uczestników odmówiła Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem uczestniczyła w Eucharystii, która była upiększona pięknym śpiewem sióstr zakonnych. Odczytane Słowo Boże wg Św. Łukasza 2, 41-42 znakomicie korespondowało z tematem naszego spotkania. Po Mszy Świętej w kawiarence wysłuchaliśmy konferencji na następujące tematy:
1. Ukazanie Maryi jako Matki wychowującej syna od dzieciństwa do dojrzałości
2. Maryi jako wychowawczyni rodzin w chwilach radosnych i trudnych.
Siostra przedstawiła kilka aspektów nauczania Kościoła i Św. Jana Pawła II, szczególnej roli ojca i matki w wychowaniu i formacji dzieci. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja. Przedstawione były liczne przykłady z własnego życia, jakim jestem wychowawcą (matką, ojcem) dla moich dzieci, czy umiemy przekazać własnym dzieciom wiarę, tradycję, patriotyzm w obecnych czasach. Wiele osób wskazywało na liczne problemy w kontekście wychowania dzieci. Szczególnie w dobie masowego dostępu do internetu, a teraz jeszcze panującej pandemii i działań zbrojnych za naszą granicą. Spotkanie jak i dyskusja były niezwykle odpowiedzialne i budujące. Trzeba jeszcze dodać, że grupa mogła spotkać się w bardzo miłym otoczeniu i przy dobrym ciastku i herbatce. Na koniec spotkania siostra Anita przedstawiła nam kilka myśli ze skarbca Zgromadzenia i zaprosiła na następne spotkanie formacyjne.

Ewa Steller