You are currently viewing 19 czerwca 2021 SNR Kalwaria Zebrzydowska

19 czerwca 2021 SNR Kalwaria Zebrzydowska

"Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.”

- Papież Franciszek

W dniu 19 czerwca podczas Eucharystii sprawowanej przez o. Tarsycjusza Bukowksiego Stowarzyszenie NR z Nazaretu przyjęło nowych członków, Panie: Józefę, Lucynę, Annę i Karinę, które od kilku lat uczestniczyły w spotkaniach. W uroczystości wzięły udział Siostry Nazaretanki posługujące w SNR z Nazaretu: s.Elżbieta Kuczmarska – dyr. Prowincji Krakowskiej, s. Fryderyka Byrska z Wadowic prowadząca grupę stowarzyszenia w Kalwarii Zebrzydowskiej, s. Samuela Oknińska oraz Siostry z Kalwarii Zebrzydowskiej. ‘Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry” – brzmiały słowa Psalmu wyśpiewanego podczas Mszy Św. przez s. Karinę oraz Wspólnotę SNR. Tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu w szczególności za wspaniałego kapłana, którym obdarzył SNR przez ostanie cztery lata Ojca Tarsycjusza Bukowskiego kończącego posługę w SNR oraz s. Samuelę, która z decyzji Siostry Prowincjalnej zmienia placówkę. Kontynuacją wspólnej modlitwy było radosne świętowanie przy grillu w czasie którego dziękowaliśmy o. Tarsycjuszowi za sparowanie Mszy Świętej, głoszone dla nas Słowo Boże, przygotowywane konferencję oraz wszystkie ubogacające nas duchowo spotkania. Podczas wspólnego biesiadowania przywitaliśmy również kapłana, który od września będzie sprawował opiekę duszpasterską nad nami – o. Faustyna Kuśnierza. Dziękujemy za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Sióstr Nazaretanek oraz Ojców Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Bogu niech będą dzięki za Was!

~ Karina Bik