pobrane

Szczęść Boże!


Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku spotkanie krakowskiej wspólnoty SNR
- 27 września na ul. Nazaretańskiej 1 (klasztor Sióstr Nazaretanek) o godzinie 15.00.

Ze względu na sytuacje epidemiczną spotykamy się w gronie samych dorosłych i tylko na części rekreacyjnej i formacyjnej - bez wspólnej Mszy Św.
W tym dniu pochylać się będziemy nad tajemnicą chrztu świętego, czyniącego nas umiłowanymi dziećmi Boga.

w duchu zawierzenia Bogu przez Maryję
S. M. Ewa

pobrane

 

Szczęść Boże. Bardzo serdecznie witam po długiej przerwie.
Zapraszam na spotkanie wspólnoty SNR z Kalwarii, które odbędzie się
19 września 2020
.


Ze względu na obecną sytuacje spotkania są przeniesione do Wadowic. Na ten czas będziemy się spotykać na świetlicy u sióstr w Wadowicach, ul. Lwowska 27.


Rozpoczniemy o godz.15 00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, Eucharystia i konferencja.

Bardzo pozdrawiam i zapraszam. Z Panem Bogiem. S.Fryderyka

Słowo BożeBiblia – głosem Boga o mnie i do mnie

Biblia jest jedyną księgą, której tak naprawdę się nie czyta ... Jest jedyną księga, która nas czyta.

Biblia jest księgą, która pokazuje nam z jednej strony prawdę o Bogu, który jest miłością, a z drugiej strony prawdę o nas. Jeżeli ktoś wchodzi w systematyczność kontaktu ze Słowem Bożym, to w którymś momencie czuje, że to jest pozwolenie na to, aby Bóg go rozczytywał dla jego dobra, dla poznawania swojej historii życia i dla poznawania swojego wnętrza.

Gdynia 2

W niedzielę 21 czerwca po długiej przerwie spotkaliśmy się nareszcie osobiście na Mszy Świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Poruszyły mnie bardzo słowa Ewangelii przypisanej na ten właśnie dzień:

„Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”

msz

 

W dniu 13 czerwca 2020 r. miało miejsce pierwsze spotkanie
naszej góralskiej wspólnoty rodzin SNR.

Spotkaliśmy się w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach
na naszej inauguracyjnej mszy świętej, którą celebrował ks. Kazimierz Duraj – nasz opiekun duchowy.

REKO2020A

 

 

 

REKOLEKCJE ON-LINE RODZIN SNR

„Biblia – głosem Boga o mnie i do mnie”

więcej informacji w zakładce REKOLEKCJE

Maryja4

Maryja – Ona żyła wiarą.

„Maryja nie przeoczyła żadnego mementu, bo ... żyła wiarą.”
„Życie to okazje do czynienia dobra i to tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym.”
„Będąc Matką Jezusa miała głęboką świadomość, że to nie On do niej należy ale Ona do Niego.”
„Tajemnica Boga, który przyszedł do nas w rodzinie do dziś zadziwia.”
(z konferencji O. Przemka)

Te i wiele innych myśli dziś towarzyszyło wspólnocie w Bielsko-Białej podczas kolejnego skupienia. Adorowaliśmy P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się Litanią Loretańską, słuchaliśmy konferencji i uczestniczyliśmy we Mszy św. w takim oto gronie: Rodzinki z Bielsko-Białej, O. Przemek i s. Martyna. Nie brakło też czasu na „e-kawę” ?
Modlitwą do Najświętszej Rodziny łączyliśmy się z całym SNR-em i Siostrami Nazaretankami.

s. Martyna

pobrane

Nowa wspólnota SNR w Bielsko-Białej.

Na 26 kwietnia 2020 było zaplanowane skupienie z rodzinami w Bielsko-Białej, nowo tworzącej się wspólnoty SNR.
Hm! ... jak tu to zorganizować? W tej sytuacji? No i ... w końcu ... a czemu by się nie ... czemu by nie spotkać się mimo .... tej sytuacji. Rozesłałam informacje i odzew była natychmiastowy. W ciągu doby wszyscy mieliśmy pozakładane Skyp-y. Jestem wzruszona tak szybką organizacją tych rodzin.

Luty i marzec w SNR Gdynia

W sobotę 15 lutego spotkaliśmy się wszyscy razem na naszym comiesięcznym spotkaniu w gościnnej dla nas Szkole Sióstr Nazaretanek na Tetmajera w Gdyni.
Mogliśmy Uczestniczyć we Mszy Świętej, po której odbyła się konferencja oraz agapa.
Pytania podczas konferencji były niby bardzo proste, ale tak trudne. Mogło o tym świadczyć nasze częste milczenie i zastanawianie się nad słowami ks. Michała.

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.